Temperament v skratke...

(množstvo ďalších informácií a inšpirácie nájdete na facebookovej stránke VeraTemp https://www.facebook.com/profile.php?id=100088874267205 )


Každý z nás má určitú štruktúru osobnosti, ktorá sa skladá z týchto vlastností:

Stres je reakcia organizmu na tlak, ktorý pociťujeme pri pôsobení určitého stresora. Ak pociťujeme stres, pociťujeme tlak. Krátkodobý stres (a hovoríme o negatívnom strese) nemá pre náš organizmus nijak zvláštne negatívne dopady, ba práve naopak. V mnohých prípadoch práve krátkodobý stres môže nabudiť organizmus a dokonca posilniť imunitu. Dlhodobý...

Je možné temperament objektívne určiť?

Prečo nás vie vytočiť, keď nás niekto nazve cholerikom, flegmatikom alebo melancholikom? 

Prečo je vôbec dôležité riešiť svoj/niečí temperament? 

Lebo má obrovský dopad na vzťahy... 

Aký vplyv má temperament na výchovu detí v rodine? 

Obrovský... 

Ak zoberieme fakt, 
že každý typ temperamentu má "to svoje", čo je vlastne normálne? 

Každý typ si vytvára a vidí normy prežívania a správania podľa svojho nastavenia. Ak je pre sangvinika normálne týždeň prehýriť a nespať, melancholika by to priviedlo do stavu šialenstva. A naplánujte potom dovolenku pre manželský pár sangvinik-melancholik...?


Temperament a úspech?

Úspech dosahujú všetky typy temperamentu. Rozdiel je len v spôsobe dosahovania a v prežívaní úspechu...

Každý z nás má v sebe určité množstvo vitality, 

ktorá je akýmsi nábojom a energiou nášho života. V časoch oslabenia, bolesti (fyzickej i duševnej) alebo choroby sa úroveň našej vitality znižuje a my hľadáme cesty a spôsoby, ako ju telu dodať. Niektorí siahajú po liekoch a chémii, niektorí sa rozhodnú pre prirodzenejšie spôsoby. Jedným z nich je napr. pomoc druhého človeka. Je síce možné, aby sme si sami sebe stláčali akupresúrne body alebo masírovali chodidlá, no z vecného hľadiska čerpáme stále len z jednej, tej našej a ešte aj oslabenej vitality, ktorú takto ešte viac oslabujeme. Z vlastnej skúsenosti každý vie, ako sa cíti po masáži, ktorú nám spraví profesionálny masér/fyzioterapeut. Účinky sa nedajú porovnať. Ak nás totiž masíruje niekto iný, odovzdáva nám časť svoje vitality a tá naša sa zdvojnásobuje. A táto zákonitosť platí i v rovine psychickej.

Už Platón písal o tom,

že by bolo ideálne, ak by mal človek len rozum a všetko riešil rozumom. Žiaľ, ľudia to majú inak. Jeho podobenstvo o tom, že rozum je len kočišom, ktorý sa snaží ukočírovať dva kone – prchkosť a žiadostivosť, je nadčasovým a reálnym obrazom každodenných emočných súbojov v každom z nás. Najmä žiadostivosť sa často vzpiera. Je totiž presvedčená, že najlepšie na svete sú telesné pôžitky. Nuž, je to fakt. Nie je nič lepšie a príjemnejšie, ako uspokojiť smäd, hlad, telesné túžby, túžbu po peniazoch,... 

Môj manžel je bonsajista. Priznám sa, v jeho práci so stromčekmi vidím často paralelu so životmi ľudí. Harmónia a krása je vždy len o dohode... 

Uľahčí nám poznanie a akceptovanie temperamentu detí ich výchovu? Nám nie. Deťom neskutočne... 

Terapia vo VeraTemp 

je proces hľadania inšpirácie a optimálnej cesty k vlastnému potenciálu...

V snahe zapadnúť, vyrovnať sa či vyniknúť, čoraz viac podriaďujeme naše životy vonkajším podmienkam a cudzím nastaveniam, a konáme v rozpore s tým, čo je nám dané, vlastné, prirodzené. Niektorí tak intenzívne, že na svoju prirodzenosť už dávno zabudli. Cena za tento nesúlad je obrovská a prejavuje sa najmä psychickými ťažkosťami od stavov mierneho nepokoja a nespokojnosti, cez úzkosť a paniku, až po ťažké depresie... 

Fungujúci vzťah nie je perpetuum mobile. Stačí, aby jeden z partnerov prestal dobíjať baterku a nežný nástroj prestáva vyrábať potravu pre jeho zmysel...