PhDr. Věra Tepličková
PhDr. Věra Tepličková

O mne

Vzdelanie a kvalifikácia:

Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo s ukončeným rigoróznym konaním a udelením titulu PhDr. na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a s I. atestáciou na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. (Absolvované štúdium vzťahujúce sa k praxi:  Základy vývinovej psychológie, Psychologická propedeutika, Pedagogicko-psychologická diagnostika, Špeciálna pedagogika, Psychológia detí s postihnutím, Psychológia výchovy, Výchovné poradenstvo, Sociológia detstva a mládeže, Sociálna pedagogika, Základy andragogiky, Matrimoniológia,...).

Niektoré ďalšie absolvované vzdelávanie vzťahujúce sa k praxi:

- Osvedčenie o absolvovaní výcviku realizátorov primárnej prevencie alkoholových a drogových závislostí (Centrum poradensko-psychologických služieb Banská Bystrica)

- Certifikát Zdravie pre všetkých (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Bratislava)

- Osvedčenie: Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Bratislava)

- a množstvo iných vzdelávaní, seminárov, workshopov atď. vzťahujúcich sa k praxi.

Rada a veľa píšem...

- https://blog.sme.sk/teplickova

- www.soced.cz

- Výchovný program (spoločnosť Raabe)

- Manažment školy v praxi

- Vychovávateľ

Knihy: Na čo všetko sme už zabudli, Staroturianske čriepky

Rozhlasové poviedky (napr. do relácie Apropo), príspevky do miestnych médií atď.

Prax: viac ako 30 rokov

Moja srdcovka: štúdium ľudského temperamentu

Potvrdenka: 35ročný šťastný manželský vzťah