Novinky a akcie 

Ide o 7 hodinové stretnutie zvedavých žien 40+ so záujmom o sebarozvoj, s týmto programom a obsahom:

9.30 – 10.00 hod Príchod, registrácia
10.00 – 10.30 hod Privítanie a úvod
10.30 – 11.00 hod Čo je temperament a akú úlohu hrá v živote človeka?
11.00 – 12.30 hod Rozpoznávanie vlastného temperamentu - danosti, negatíva, komunikačný štýl.
12.30 – 13.30 hod Obed.
13.30 – 14.30 hod Vzťahové vzorce – hľadanie partnera, spolunažívanie " s tým, čo máme", optimalizácia vzťahov.
14.30 – 16.00 hod Živý tréning a inšpirácie k hľadaniu rovnováhy podľa jednotlivých typov temperamentu.
16.00 – 16.30 hod Záver, odchod

Čo si zobrať?
Pohodlné oblečenie, prípadne ľahké prezuvky (je to pohodlnejšie), dobrú náladu.Informácie k registrácii a k platbe:

Poplatok: 60 eur - v cene sú zahrnuté: program, občerstvenie, pitný režim a ľahký obed.
Vzhľadom k tomu, že počet účastníkov je z priestorových dôvodov obmedzený, je potrebné sa prihlásiť vopred s úhradou registračnej zálohy 10 eur/osoba na č. účtu: 

                                                  SK08 0900 0000 0051 9981 0571.

Do odkazu pre prijímateľa uveďte vaše meno a priezvisko.
Zvyšných 50 eur je možné uhradiť na mieste (v hotovosti alebo kartou) alebo vopred bankovým prevodom na vyššie uvedený účet.

Pri prihlasovaní uveďte meno, priezvisko a kontakt na osobu, ktorú prihlasujete (informácie sú určené len pre účely registrácie na workshop a v súlade s GDPR spoločnosti VeraTemp).
V prípade Vašej neúčasti vám bude na vašu žiadosť poplatok po odrátaní registračnej zálohy vrátený.

Teším sa na všetky jednotlivé dámy, ale i skupinky kamarátok a kolegýň, babičky, mamy a dcéry.
Program sa posnažím predstaviť tak, aby som uspokojila večne nespokojné
melancholičky, zabavila spoločenské sangviničky, príliš nerozčúlila
dominantné choleričky a namotivovala váhavé flegmatičky.
                                                                                                            PhDr. Věra Tepličková

V prípade záujmu sa informujte na kontaktných údajoch uvedených na www.veratemp.sk do 10. 12. 2023
V prípade záujmu sa informujte na kontaktných údajoch uvedených na www.veratemp.sk do 10. 12. 2023

Blíži sa nový školský rok a riaditeľstvá škôl plánujú rôzne vzdelávania pre pedagógov. V prípade Vášho záujmu prichádzam s ponukou zaujímavej prednášky: Obsahom prednášky/besedy sú informácie o vlastnostiach jednej z častí štruktúry osobnosti, ktorá má priamy vplyv na komunikáciu a vzťahy človeka, v tomto prípade vzťahy žiak – pedagóg alebo pedagóg...

07.08.2023

Stretnutie dvoch a viacerých temperamentov je buď o hľadaní spoločného, alebo o podozrení z nenormálneho...