Referencie...

Daniela:

Ďakujem Věrke za to, že mi umožnila nazrieť do svojho vnútra a vidieť sa inými ocami. Nekritizovať sa za to, čo je mojou podstatou, ale prijať seba ako plnohodnotnú bytosť i napriek svojim "nedokonalostiam". Vďaka Věrke som sa pochopila i napriek tomu, že ma v niektorých situáciách druhí nechápu. Prijala som svoju citlivosť voči vonkajším podnetom ako dar, z ktorého môžem čerpať. A hlavne, vďaka nej som zistila, a pochopila, že chcem smerovať v pracovnej oblasti k tomu, čo ma napĺňa a robí šťastnou. 

Martin:

Dávam päť hviezdičiek. Príjemný prístup, príjemné prostredie, nakopnutie ku zmene. Odporúčam.

Petra:

Ďakujem za príjemné stretnutie. Pomohlo nielen mne, ale i celej mojej rodine.

Lenka:

Vďaka Vierke som si uvedomila, že mám najlepšieho syna pod slnkom. Ďakujem.