V čom a s čím vám môžem pomôcť...

Rozhovory, konzultácie, inšpirácia, terapie a poradenské služby zamerané na všetky vekové kategórie 

a na...

spoznávanie samého seba a rozvoj osobného potenciálu, terapiu temperamentom, mentoringriešenie vzťahových problémov (v rodine, v škole, medzi spolužiakmi a vrstovníkmi, v zamestnaní,...)


harmonizáciu osobného a pracovného života
tréning partnerských a rodičovských zručností, prípravu na novú životnú rolu


motiváciu a kariérové poradenstvo na báze temperamentu


osvetu, motivačné prednášky, besedy, Sokratovské rozhovoryPri práci s deťmi je potrebný rozhovor s dieťaťom i s rodičom/rodičmi.


Pri práci s klientmi rešpektujem:

základné ľudské práva, etické pravidlá a právne normy, samozrejmá je diskrétnosť.