Cenník služieb (platný od 1. 4. 2023)

Poradenstvo, sprievod a osobné konzultácie v oblasti komunikácie, vzťahov a kariéry, voľného času, terapia temperamentom, mentoring, osobnostný rozvoj (úvodná konzultácia trvá 1 - 2 hodiny, nasledujúce - podľa požiadavky a potreby klienta)                                  

1 h/35 €

Kariérové poradenstvo pre žiakov 8. - 9 ročníkov, pre stredoškolákov pred výberom ďalšieho vzdelávania

1 h/35€

Motivačný rozhovor - téma a čas podľa požiadavky a potreby klienta

 

1 h/35 €

Párové a rodinné poradenstvo/terapia - konflikty vo vzťahoch,  výchovné problémy  (úvodná konzultácia trvá 1,5 - 2,00 hodiny, nasledujúce - podľa požiadavky a potreby klienta). 

V prípade záujmu klientov (osoba, pár, rodina,..) vypracujem podrobnú individuálnu diagnostiku temperamentu klientov s návrhmi prevencie a riešenia konfliktov vo vzťahu (diagnostika 100 eur)

 

1 h/35 €

"2 kľúče + spoločný byt" -  odpovede na otázku, na čo sa z pohľadu 2 temperamentov treba pripraviť pred spoločným bývaním 

1h/35€

Rodinná temperamentová seansa - stretnutie rodiny (i širšej) alebo skupiny priateľov so zaujímavým a zábavným rozborom temperamentu jednotlivých členov s "návodom", ako sa s tým v rodine/skupine vysporiadať. Služba je vhodná i ako darček.

V prípade záujmu klientov je možné stretnutie zorganizovať i v inom prostredí, ako v poradni, v tomto prípade sú účtované i cestovné a iné náklady.

2 h/80€

Prednášková činnosť pre školy 


2h/100€

+ cestovné a iné náklady podľa dohody

Prednášková činnosť/semináre/teambuilding/verejné vystúpenia pre skupiny - pre firmy, pracovné kolektívy (napr. riešenie problémov na pracovisku, temperament ako alfa a omega spolunažívania, danosti človeka a kariéra,...)

2h/150€

+ cestovné a iné náklady podľa dohody 

Úhrada je možná v hotovosti, kartou i prevodom na účet.

Darčekové poukážky:

Hodnota poukazu: 50 eur
Hodnota poukazu: 50 eur