Ponuka pre škôlky a školy Trenčianskeho kraja

19.08.2023

Blíži sa nový školský rok a riaditeľstvá škôl plánujú rôzne vzdelávania pre pedagógov. V prípade Vášho záujmu prichádzam s ponukou zaujímavej prednášky: Obsahom prednášky/besedy sú informácie o vlastnostiach jednej z častí štruktúry osobnosti, ktorá má priamy vplyv na komunikáciu a vzťahy človeka, v tomto prípade vzťahy žiak – pedagóg alebo pedagóg – pedagóg (kolegiálne vzťahy). Pedagógovia sa dozvedia:- prečo je poznanie temperamentu žiaka pre pedagógov dôležité (i v súvislosti s prejavmi agresivity, nezáujmu, rôznych sociálno-patologických javov,...),- ako komunikovať s rôznymi typmi (žiakov, rodičov, kolegov,...),- aké taktiky a motivačné prostriedky je možné použiť pri jednotlivých typoch temperamentu,- ako pracovať so svojim temperamentom a ako predchádzať konfliktom v zborovni atď.Prednáška/beseda trvá cca 2 hodiny v závislosti od záujmu a diskusie.