Čo je to temperament?

19.08.2022

Každý z nás má určitú štruktúru osobnosti, ktorá sa skladá z týchto vlastností:

- dynamických (temperament)

- výkonových (schopnosti)

- aktivačno-motivačných (potreby, záujmy, ašpirácie)

- vzťahovo-postojových (charakter, postoje)

- vôľových (vôľa).

Tieto vlastnosti sú u každého človeka jedinečné, rôzne nakombinované a i napriek tomu,že sú nás vo svete miliardy, vďaka množstvu kombinácií nemôžeme stretnúť dve identické osobnosti.

Vlastnosti výkonové, aktivačno-motivačné, vzťahovo-postojové a vôľové sa vytvárajú a formujú počas nášho života a na ich utváranie majú vplyv vrodené (dedičné) dispozície, zdravotný stav, sociálne prostredie, výchova, podmienky, v ktorých človek vyrastá, ľudia a vzťahy, ktoré počas života utvára.

Jediný temperament je výhradne o vlastnostiach vrodených a i napriek tomu, že s ním môžeme pracovať a učiť sa ho zvládať, je to záležitosť celoživotná a nemenná. Zjednodušene povedané: s akým temperamentom sa narodíme, s takým i zomrieme.

Temperament sú psychické vlastnosti človeka, ktoré sa prejavujú určitým spôsobom správania, prežívania a reakcií človeka na rôzne podnety. V ich dynamike. A to nielen navonok (mimika, gestá, celková pohyblivosť,...), ale i v našom vnútornom prežívaní (pamäť, myslenie, striedanie a intenzita citov,...).

Je to to prvé, čím upútame naše okolie, čo má obrovský dopad nielen na vytváranie vzťahov, ale i na to, aký dojem a pocity u druhých vyvolávame. Znamená to, že temperament ovplyvňuje celý náš život: osobný i pracovný.