Temperament a zvládanie stresu

18.08.2022

Stres je reakcia organizmu na tlak, ktorý pociťujeme pri pôsobení určitého stresora. Ak pociťujeme stres, pociťujeme tlak. Krátkodobý stres (a hovoríme o negatívnom strese) nemá pre náš organizmus nijak zvláštne negatívne dopady, ba práve naopak. V mnohých prípadoch práve krátkodobý stres môže nabudiť organizmus a dokonca posilniť imunitu. Dlhodobý negatívny stres je však zhubný.

Ako funguje stres v našom tele? Ako informácia, ktorá telom cestuje.

Zjednodušene: Najskôr máme nejaký prežitok, ten sa nám v mozgu premení na nervové impulzy, tieto dávajú signál ďalším častiam nášho tela, napr. nadobličkám, z ktorých sa uvoľňujú stresové hormóny, a tieto informácie ovplyvňujú naše ďalšie prežívanie. Ak sa pôsobenie negatívnych stresorov neustále opakuje a zažívame negatívny stres dlhodobo, môžu byť dopady tohto pôsobenia na náš organizmus a imunitný systém devastačné (rakovina, chronické zápaly, psychosomatické ochorenia,...).

Prežívanie stresu a vyrovnávanie sa s ním ovplyvňuje i náš temperament. Tieto vrodené vlastnosti nám vo svojej podstate programujú, ako stres prijmeme, ako rýchlo ho dokážeme spracovať, ale napr. i naše vonkajšie prejavy - gestá, mimiku, pohyblivosť,... Inak reaguje na stres melancholik, inak cholerik. Iné prejavy má flegmatik a iné sangvinik.

Stresu sa vyvarovať nemôžeme, no mali by sme sa stres učiť zvládať. Ako sa učiť zvládať stres, aby nás doslova nezabil, ako k tomu využiť potenciál, ktorý máme vrodený - i to je možná súčasť konzultácií a rozhovorov, ktoré vám ponúkam.